Otwarcie Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły

40 lat temu na Stolicę Piotrową powołany został Kardynał Karol Wojtyła obecnie święty Jan Paweł II, człowiek, który wielokrotnie odwiedzał Beskid Niski. Odpoczywał w Rudawce Rymanowskiej odwiedzał Pastwiska. Przyjeżdżał tu ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi, ale również tu zawarł nowe przyjaźnie, które przetrwały wiele lat. Tu odpoczywał, medytował i tu pracował tworząc wielkie dzieła.

Centrum Kardynała Karola Wojtyły na przypominać o tym wielkim człowieku bliskim sercom nas wszystkich i przekazywać młodemu pokoleniu jego wielkie dokonania i przesłania.

Uroczystość otwarcia Centrum rozpoczęła Msza Święta, którą koncelebrowali ks. proboszcz parafii Głębokie Stanisław Gniewek oraz ks. proboszcz parafii Odrzechowa Marian Bądal. 

Część oficjalną rozpoczął występ artystyczny młodzieży z Pastwisk, następnie Wójt Gminy Zarszyn- Andrzej Betlej po krótkim okolicznościowym wystąpieniu powitał zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Państwo profesorowie Wanda i Andrzej Półtawscy, Pan Bogdan Rzońca i Pan Piotr Babinetz Posłowie na Sejm RP, Pani Maria Kurowska – W-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego, Państwo Danuta i Roman Kuźniar i wiele innych osób.

Genezę i ideę powstania Regionalnego Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach przedstawił Pan Profesor Roman Kuźniar. Natomiast Myśli Jana Pawła II na temat wolności przytoczył Pan Olgierd Łukaszewicz, aktor teatralny i filmowy. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani profesor Wandy Półtawskiej. Spotkanie uświetnił również występ grupy wokalnej z Długiego.

Nie zabrakło również podziękowań dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły, które po przecięciu wstęgi zwiedzili wszyscy uczestnicy uroczystości.

 Obraz na stronie list_otwarcie__2_-page-001.jpgObraz na stronie list_otwarcie__3_-page-001__large_.jpgObraz na stronie list_otwarcie__1_-page-001__1___large_.jpg

 

UG Zarszyn