Spotkanie informacyjne nt. programu "Czyste powietrze".

herbWójt Gminy Zarszyn informuje, że dnia 5 października 2018 r. o godzinie 1800 w Domu Kultury w Zarszynie odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste powietrze”.

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianie źródła ciepła – dotacja do 90 % kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

UG Zarszyn