dufrat3

 

reklama desperado 780x120px

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Obwieszczenie Wójta Gminy Zarszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZARSZYN

Obwieszczenie Wójta Gminy Zarszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZARSZYN

ZARSZYN 2018-06-21

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy ZARSZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZARSZYN

Działając na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZARSZYN WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO w dniach od 02 lipca 2018 r. do 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zarszyn przy ul. Bieszczadzkiej 74, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarszyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w ustalonym terminie wyłożenia, zostanie również opublikowany na stronie internetowej www.zarszyn.pl i w BIP www.zarszyn.pl/bip Urzędu Gminy Zarszyn

Przedmiotem zmiany studium jest określenie obszaru przestrzeni publicznej – zieleni urządzonej – ZP1 w miejscowości Zarszyn

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM ROZWIĄZANIAMI ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 LIPCA 2018 R. w siedzibie Urzędu Gminy ZARSZYN PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 74, pokój nr 5, o godz. 10.00

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zarszyn na adres 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka74 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2018 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zarszyn.

dr inż. Andrzej Betlej

Wójt Gminy Zarszyn

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież