dufrat3

 

reklama desperado 780x120px

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic

Gmina Zarszyn po raz kolejny pozyskała  środki unijne na ochronę i rozwój  dziedzictwą kulturowego. Od 1 maja 2018 r. rozpoczęła się realizacja mikroprojektu transgranicznego pn. „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic“ Nr INT/EK/KAR/1/II/B/0148 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program  INTERREG V-A  Polska – Słowacja 2014-2020.

 Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem słowackim Obec Fulianka, partnerem wiodącym jest Gmina Zarszyn.

Wartość całkowita mikroprojektu: 102 864,90 EURO

w tym z EFRR  87 435,16 EURO,

  1. budżetu państwa  7 737,31 EURO

wkład własny 7 692,43 EURO

Budżet Gminy Zarszyn

Wartość całkowita:50 983,50 EURO

w tym z EFRR -43 335,97 EURO

budżet państwa- 2 549,17 EURO

wkład własny  - 5 098,36 EURO

Cel ogólny mikroprojektu to ochrona materialnych i niematerialnych elementów dziedzictwa kultury chrześcijańskiej na obszarze Gminy Zarszyn oraz Obec Fulianka ich promocja wśród turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie przy transgranicznym szlaku konno –taborowym.

 Cele szczegółowe

1.Zmiana postrzegania przez mieszkańców dwóch gmin dziedzictwa kultury chrześcijańskiej obszaru pogranicza polsko-słowackiego jako cennego elementu lokalnej tożsamości, który należy pielęgnować i zachować dla przyszłych pokoleń.

2. Zwiększenie znaczenia dziedzictwa kultury chrześcijańskiej w turystyce, w tym w turystyce religijnej - w jej przejawach materialnych i niematerialnych.

Realizacja celów szczegółowych odnosi się w głównej mierze do świadomości i wiedzy mieszkańców obszaru oraz turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie.

W ramach projektu zaplanowane jest do realizacji  6 zadań:

Zadanie Nr 1. Renowacja i odbudowa infrastruktury przy kapliczce Panny Marii Nieustającej Pomocy – Obec Fulianka

Zadanie Nr 2 Religijne tradycje elementem dziedzictwa kulturowego – Obec Fulianka

Zadanie Nr 3 Renowacja przydrożnych kapliczek i pomników przy turystycznych szlakach – Gmina Zarszyn

Zadanie Nr 4 Polsko-Słowackie spotkania z tradycjami religijnymi.- Gmina Zarszyn

Zadnie Nr 5 Mapa i e-book - „Podróż szlakiem obiektów religijnych po obu stronach granic”- Gmina Zarszyn

Zadanie Nr 6 zarządzanie i promocja projektu – Gmina Zarszyn i Obec Fulianka.

W ramach zadania Nr 3. Renowacja przydrożnych kapliczek i pomników przy turystycznych szlakach na terenie Gminy Zarszyn odresutarowane  będą 2 zabytkowe kapliczki Chrystusa Emanuela w Zarszynie i św. Jana Nepomucena w Jaćmierzu oraz pomnik nagrobny  Chrystusa Króla w Odrzechowej.

 Obraz na stronie kapliczka_jacmierz.jpgObraz na stronie pomnik_odrzechowa.jpgObraz na stronie kapliczka_zarszyn.jpg

W ramach zadania Nr 4 „Polsko-Słowackie spotkania z tradycjami religijnymi”.
  1. będą 3  wydarzenia:  „Parafialny odpust u stóp Chrystusa Króla„  w Odrzechowej,  który odbędzie się w dniu 24 czerwca 2018 r. „Jesienne zaduszki  w Zarszynie” – planowany termin  realizacji listopad 2018  oraz „Spotkanie z tradycjami bożonarodzeniowymi   u stóp Jana Nepomucena w Jaćmierzu. w styczniu 2019 r.

 W ramach zadania Nr 5 Mapa i e-book - „Podróż szlakiem obiektów religijnych po obu stronach granic”- w ramach tego zadania wykonany będzie e-book ‘ „Perełki sakralne od Beskidu Niskiego po Sariš„ w trzech językach. Powstanie również mapa        w formie elektronicznej i papierowej, na której oprócz szlaku konno taborowego będą umieszczone najcenniejsze zabytki sakralne po obu stronach granic oraz inne atrakcje turystyczne.

Promocja mikroprojektu odbywać się będzie na stronach internetowych obu partnerów, plakatach, roll-upach, reklama w radio, artykuły w prasie oraz bezpośrednia informacja o projekcie na imprezach.

Mikroprojekt rozpoczyna  się 01 maja 2018 r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2019 r.      

Zapraszamy mieszkańców gminy, turystów i inne osoby do udziału w wydarzeniach, zabezpieczamy dostępność dla osób nieniełnosprawnych w każdej imprezie będzie dostepny pracownik  znajacy  język migowy.

Informacja

  1. udział w wydarzeniach zwiazanych z realizacją projektu osoby  wyrażaja zgodę na udostęnianie swoich danych  osobowych realizatorowi projektu.
Koordynator projektu B.Bętkowska
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież