dufrat3

 

reklama desperado 780x120px

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Zawiadomienie o zwołaniu LII sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź. zm.)  uprzejmie informuję,
że  sesja Rady Gminy Zarszyn została  zwołana na dzień
29 czerwca 2018 r.
na godzinę 12:00  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie i ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Zarszynie za 2017 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2017 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie za 2017 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zarszyn za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Jaćmierz, Jaćmierz – Przedmieście.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bażanówka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Posada Jaćmierska.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zarszyn”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pielnia 1/2018”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2018-2022.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży udziałów Lokalnego Funduszu Pożyczkowego spółka z o.o. w Zarszynie.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 26. Zakończenie sesji.

                                                                                                             Przewodniczący

         Rady Gminy Zarszyn

         mgr Janusz Konieczny 

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież