„WDROŻENIE E-USŁUG W ZAKRESIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY ZARSZYN"

herbProjekt „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Podkarpacie, Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zarszyn poprzez wdrożenie e-usług na rzecz szerokiej grupy interesantów: rodziców, uczniów i pracowników placówek oświatowych oraz ZEAS/CUW w Zarszynie podnosząc jakość zarządzania placówkami i ich konkurencyjności.

Termin realizacji projektu: od 03.10.2016 do 31.08.2017 r.

Wartość projektu: 690 756,66 zł.

Cele projektu:

 

UG Zarszyn