fotovideo

 

reklama desperado 780x120px

bikemotoportale

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 7 listopada 2017 r. na godzinę 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat dla gospodarstw domowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku”.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie sesji.

  

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież