163040246 128608399269625 1538684182624576779 n

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) uprzejmie informuję,
że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień
27 stycznia 2016 r.
na godzinę 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Zarszyn do roku 2025”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz ”Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy Zarszyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem oraz zarządzającym jest Gmina Zarszyn, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/33/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zarszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarszyn, postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska Rady miny Zarszyn na 2016 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

UG Zarszyn
 
herb

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież