163040246 128608399269625 1538684182624576779 n

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Sprawozdanie z XV sesji Rady Gminy Zarszyn VIDEO

ZARSZYN / W dniu 30 grudnia 2015 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Zarszyn. Na ostatnim spotkaniu w minionym już roku radni obradowali głównie nad budżetem gminy na rok 2016. Do porządku obrad wprowadzono również dodatkowo cztery punkty odnoszące się do uchwał w sprawie: planu pracy komisji rewizyjnej, zmian w statucie gminy Zarszyn, dzierżawy nieruchomości w miejscowości Odrzechowa na okres 5 lat oraz zaciągnięcia zobowiązania.

 DSC03668 Kopiowanie

Według projektu uchwały budżet Gminy Zarszyn na rok 2016 prezentuje się następująco (niektóre kwoty zostały podane w przybliżeniu):

 

Dochody budżetu: 25.638.165,00 zł, w tym dochody bieżące - ponad 23 mln zł, zaś dochody majątkowe - ponad 2 mln zł.

Źródła dochodów:

- rolnictwo i łowiectwo: 22.500 zł,

- leśnictwo: 100 tys. zł,

- gospodarka mieszkaniowa: ponad 1 mln zł,

- działalność usługowa: 3 tys. zł,

- administracja publiczna: ponad 74 tys. zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: około 2 tys. zł,

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: około 6 mln zł,

- różne rozliczenia: ponad 12 mln zł,

- oświata i wychowanie: około 250 tys. zł,

- pomoc społeczna: około 4 mln zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: ponad 700 tys. zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 200 tys. zł,

- kultura fizyczna: 518 tys. zł

 

Wydatki budżetu: 25.164.154,52 zł, w tym wydatki bieżące - ponad 21 mln zł, zaś wydatki majątkowe około 4 mln zł.

Źródła wydatków:

- rolnictwo i łowiectwo: 142 tys. zł,

- leśnictwo: ponad 71 tys. zł,

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: ponad 72 tys. zł,

- transport i łączność: ponad 650 tys. zł,

- gospodarka mieszkaniowa: około 1 mln 500 tys. zł,

- działalność usługowa: około 90 tys. zł,

- administracja publiczna: ponad 3 mln zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: około 2 mln zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: ponad 250 tys. zł,

- obsługa długu publicznego: 240 tys. zł,

- różne rozliczenia: 343 tys. zł,

- oświata i wychowanie: prawie 1 mln zł,

- ochrona zdrowia: ponad 110 tys. zł,

- pomoc społeczna: ponad 4 mln 500 tys. zł,

- edukacyjna opieka wychowawcza: ponad 200 tys. zł,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: ponad 1 mln 100 tys. zł,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: prawie 1 mln zł,

- kultura fizyczna: ponad 1 mln zł

 

Planowana nadwyżka budżetu gminy na rok 2016 wynosi 474.010,48 zł. Kwota ta zostanie przekazana na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

 

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 274.394,87 zł

Bażanówka: 29.306,30 zł (wymiana ogrodzenia terenu przy Domu Strażaka, wymiana kinkietów i lamp oświetleniowych w sali widowiskowej i pomieszczeniu kuchennym Domu Strażaka, ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka, remont schodów i toalet w budynku Domu Strażaka, zakup sprzętu sportowego dla „Orlików”);

Długie: 29.306,30 zł (budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica, dostawa i montaż drzwi garażowych do remizy OSP);

Jaćmierz: 22.038,33 zł (wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym);

Jaćmierz-Przedmieście: 13.656,73 zł (wymiana płytki odbojowej na kostkę brukową wokół Domu Ludowego, wykonanie barierki przy schodach wejściowych i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakup i montaż rynny i śniegołapów do Domu Ludowego, zakup regałów i kotary oraz bieżące remonty i zakupy środków czystości - konserwacja Domu Ludowego);

Nowosielce: 29.306,30 zł (wykonanie nagłośnienia sali widowiskowej Domu Ludowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla klimatyzacji w Domu Ludowym, zakup żarówek i środków czystości do budynku Domu Ludowego, zakup krzeseł do sali widowiskowej Domu Ludowego);

Odrzechowa: 29.306,30 zł (wymiana drzwi wejściowych i garażowych w budynku OSP, remont schodów wejściowych do Domu Kultury, przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka zdrowia);

Pastwiska: 12.806,85 zł (zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym. 12 x 6m, niwelacja terenu za budynkiem Domu Ludowego, zakup naczyń do kuchni w Domu Ludowym);

Pielnia: 29.306,30 zł (remont korytarza w Domu Strażaka, remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego Domu Strażaka, zakup materiałów potrzebnych do bieżących konserwacji i napraw Domu Strażaka wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego);

Posada Jaćmierska: 20.748,86 zł (modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego budynku Domu Strażaka, prace remontowo – konserwacyjne w budynku Domu Strażaka, zakup środków czystości);

Posada Zarszyńska: 29.306,30 zł (wymiana okien w budynku Domu Ludowego, montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego, wymiana drzwi w pomieszczeniu świetlicy OSP);

Zarszyn: 29.306,30 zł (budowa oświetlenia placu zabaw na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078).

 

Zapraszamy do obejrzenia sprawozdania z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy oraz wolnych wniosków i zapytań.

 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.

 

 

 

Wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież