163040246 128608399269625 1538684182624576779 n

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 4 listopada 2015 r. na godzinę 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Zarszyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zarszyn położonej w miejscowości Nowosielce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Zarszyn.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Zarszyn nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Zarszyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zarszyn dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/274/2009 Rady Gminy Zarszyn z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zarszyn.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane do składania takich oświadczeń.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 25. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Zarszyn

mgr Janusz Konieczny

herb

UG Zarszyn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież