163040246 128608399269625 1538684182624576779 n

Partnerzy

podkarpacie
ustrzyki
besko
ebukowsko-jpg
izagorz-jpg
etyrawa-jpg
ekomancza-jpg
lesko
zarszyn
brzozow
wbieszczadach.net
wsanok
 

Zostań

Zostań fotoreporterem ezarszyn.pl Byłeś świadkiem zdarzenia? Masz zdjęcia, nakręciłeś film bądź napisałeś ciekawy artykuł i chcesz go opublikować? Bądź pierwszy i napisz do nas!
Kontakt z redakcją:

E-mail: redakcja@ezarszyn.pl

Tel. 502 920 384
Tel. 782 795 602
 

Pod patronatem

LOGO ORKIESTRY

logo posada

Reklama

Prawnik w Zarszynie dla każdego!

Kancelaria Doradztwa Prawnego „DILIGENTIA” to nowa jakość w Zarszynie. Dotychczas tego typu usług nie proponowano w tutejszej okolicy. W mojej Kancelarii każdy bez względu na wiek i zasobność portfela może uzyskać fachową pomoc prawną. Oferta firmy jest skierowana nie tylko do mieszkańców Gminy Zarszyn, ale również do mieszkańców okolicznych gmin. Niskie ceny sprawiają, że oferta mojej firmy jest bardzo atrakcyjna.

12916096 1124262754279931 1786137650716296055 o

Kancelaria Doradztwa Prawnego „DILIGENTIA” oferuje porady prawne oraz przygotowywanie dokumentów z zakresu: prawa rodzinnego, spadkowego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, nieruchomości, pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa karnego oraz doradztwo dotyczące działalności gospodarczej i zarządzania. W ofercie firmy znajdują się również ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

W mojej firmie możecie Państwo załatwić  m.in. następujące sprawy:

- Porada z zakresu przepisów prawa pracy dot. urlopów (wypoczynkowego i szkoleniowego)

- Porada w sprawie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

- Porada w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach rękojmi za wady fizyczne

- Przygotowanie porozumienia zmieniającego umowę o pracę

- Przygotowanie pełnomocnictwa szczególnego

- Przygotowanie wzoru umowy zlecenia

- Sporządzenie pełnomocnictwa szczególnego

- Sporządzenie podania o remont drogi

- Udzielenie porady w sprawie możliwości zmiany warunków zatrudnienia nauczyciela będącego członkiem związku zawodowego

- Zredagowanie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników

- Udzielenie porady w sprawie wymiaru czasu pracy

- Monitorowanie zmian nad treścią regulaminu pracy

- Udzielenie porady, czy darowizna wchodzi w skład majątku wspólnego małżeńskiego

- Udzielenie porady, czy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownicy  urlop proporcjonalny

- Udzielenie porady w sprawie zapłaty za pobyt małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- Udzielenie porady, w jaki sposób wycofać wadium w przetargu

- Zredagowanie wezwania w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

- Zredagowanie przedwstępnej umowy o pracę

- Udzielenie porady, czy przysługuje zasiłek w przypadku opieki nad dzieckiem przez 2 miesiące wakacyjne

- Udzielenie porady, czy pracownicy dostaną odprawę w przypadku wypowiedzenia im umowy o pracę na czas nieokreślony z przyczyn ekonomicznych

- Udzielenie informacji, czy w przypadku umowy zlecenia przysługuje urlop macierzyński i w jaki sposób przedłużyć tego typu umowę, gdy w trakcie urlopu macierzyńskiego upływa termin, na jaki została zawarta

- Sporządzenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- Udzielenie porady, kto jest uprawniony do reprezentacji Ochotniczej Straży Pożarnej oraz czy Ochotnicza Straż Pożarna jest osoba prawną

- Udzielenie porady w sprawie sformułowania wniosku do Starostwa Powiatowego o żądanie  umorzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawie opłaty za pobyt w Domu Dziecka w Sanoku

- Konsultacja w sprawie ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej

- Omówienie stronie przepisów prawnych dotyczących rozwodu

- Sprawdzenie, co dzieje się w sytuacji, gdy małżonka zażądała ogłoszenia przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a przed wydaniem orzeczenia wytoczy powództwo o rozwód

- Udzielenie porady, czy w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych można zawrzeć umowę zlecenia

- Zredagowanie pozwu o rozwód z winy pozwanego

- Porada, jakie uprawnienia ma zamawiający gdy w treści zamówionych zaproszeń na imprezę są błędy

- Sporządzenie  pozwu o alimenty

- Konsultacja w sprawie pouczenia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – Niebieska Karta oraz wytoczenia powództwa o alimenty

- Udzielenie porad dotyczących wytoczenia powództwa o alimenty

- Udzielenie porady w sprawie przywrócenia władzy rodzicielskiej

- Udzielenie porady na temat warunków wypowiedzenia umowy zlecenie

- Sprawdzenie, czy po wypowiedzeniu umowy zlecenia wydawane jest świadectwo pracy

- Udzielenie porady, co dzieje się w sytuacji, gdy lokatorzy w mieszkaniu wynajmowanym od pięciu miesięcy nie płacą czynszu

- Zredagowanie wniosku o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej

- Udzielenie porady, co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika, jeśli chodzi o środki obciążone tytułami egzekucyjnymi

- Udzielenie porady, czy w ofercie może być podana cena brutto, czy może to być cena netto z podanym należnym podatkiem VAT

- Udzielenie odpowiedzi, czy stronom i świadkom wzywanym świetle Ordynacji podatkowej na złożenie wyjaśnień należy się zwrot kosztów przejazdu

- Udzielenie porady dotyczącej możliwości wykorzystania godzin nadliczbowych przez pracownika samorządowego

- Porada, jakie dokumenty powinien przedłożyć cudzoziemiec przed zawarciem małżeństwa

- Udzielenie porady dotyczącej możliwości pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownicę w ciąży

- Konsultacja w sprawie wniesienia skargi na bezczynność organu administracji publicznej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

- Rozpatrzenie wniosku wierzyciela o udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom

 

To są tylko przykładowe problemy prawne, w których rozwiązaniu mogę Państwu pomóc. Zostały powyżej wyszczególnione po to, by Państwo mogli się przekonać, jak szeroki jest zakres usług Kancelarii Doradztwa Prawnego „DILIGENTIA”. W każdej innej sprawie pomogę Państwu z życzliwością i profesjonalnie.  Jestem osobą wykwalifikowaną do oferowania tego typu usług.  

Zapraszam!

 

Monika Garbowska

IMG 20160422 171127

 

Kancelaria Doradztwa Prawnego „DILIGENTIA” w  Zarszynie

ul. Bieszczadzka 59

38-530 Zarszyn

Oddział:

Odrzechowa ul. Boczna 1 (Świetlica Środowiskowa)

Nr telefonu: 531 586 491

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszelkie aktualności znajdziecie Państwo na stronie firmy na Facebooku.